Navigation

Marine Insurance Workshops

Institute
Singapore College of Insurance
9 Temasek Boulevard, #14-01/02/03, Suntec Tower Two, Singapore 038989
www.scicollege.org.sg
Location
Singapore
Contact
Institute (see email below) talk2us@scidomain.org.sg
Content

Oct-2017

9, 10, 11 & 12 October 2017

SCI Marine Insurance Study Course

25 October 2017

The "Nuts & Bolts" Of Protection & Indemnity Insurance

26 October 2017

Underwriting Considerations In The Offshore Energy Insurance Sector

 

Dec-2017

7 December 2017 (9.00am to 10.00am) - 1 CPD Hour

Marine Hull Insurance

7 December 2017 (10.30am to 11.30am) - 1 CPD Hour

Goods-In-Transit Insurance

7 December 2017 (12noon to 1.00pm) - 1 CPD Hour

Underwriting Of Marine Cargo Insurance

Online Course
No

Modelvoorwaarden en -clausules

Institute
vn-ab
http://vnab.nl/nl-NL/Kennis-1/Modelvoorwaarden-en-clausules
Location
Netherlands
Contact
transport@vnab.nl
Content

Op deze pagina treft u de meest recente VNAB modelvoorwaarden en -clausules (en toelichtingen/akten) gesorteerd per branche aan. De VNAB polisvoorwaarden en clausules zijn niet bindend. Zij dienen slechts als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB-marktpartijen vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

 

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules.

Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst van de Modelvoorwaarden en -clausules en de Engelse vertaling hiervan zal de Nederlandse tekst prevaleren.

Indien u op zoek bent naar eerder gepubliceerde (oudere) voorwaarden dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNAB. De modelvoorwaarden en - clausules worden u aangeboden in pdf formaat om rechtszekerheid te bevorderen. Op aanvraag kunt u bij de VNAB terecht voor de modelvoorwaarden en -clausules als word document.

Online Course
No
Language
Dutch / English